______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

వింత స్పర్శ (కథ)నా బుగ్గ కందిపోయింది. ఎన్నడూ ఇలా జరగలేదు. జరిగిన ఈ అకాల చర్య నుంచి నే నింకా తేరుకోలేక పోతున్నాను.
మాకు పెళ్లయిన ఇన్నాళ్ల తరువాత ఆయన తొలిసారిగా ఇంత మొరటుగా ప్రవర్తించడం విడ్డూరంగా, అయోమయం గా ఉంది నాకు.
బుగ్గను తడుముకుంటున్నాను. మంటగా ఉంది. ఆయన అర చేతి అచ్చు ఉబ్బెత్తుగా తగులుతోంది. 
కళ్లల్లో నుంచి నీళ్లు చిమ్ముతూనే ఉన్నాయి.
ఎంతో పొందికైన ఆయన ఎందుకింత దురుసుగా ఈ రోజు నా పట్ల వ్యవహరించారో నాకు ఎంతకూ అర్థం కావడం లేదు.
ఆయన నా బుగ్గ వాయించే అంతటి ఘటన ఏదీ మా మధ్యన చోటు చేసుకోలేదాయే. మరి ఎందుకు ఆయన అలా ప్రవర్తించారో?!
* ముద్రితము : కథాకేళి (మాస పత్రిక) - మార్చి, 2009