______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా eBooks విడియో 1 (కబురులు)
స్నేహాంజలి

నా రచనలను eBooks గా 
మీకు అందిస్తున్న దారిలో
ఈ చిన్న విడియో
తిలకించండి...
పుస్తక పఠనము,
eBookల వ్యాప్తి
యందు నా వంతు కృషి
ఇలా చేస్తున్నాను.
మీ వంతు చేయూత
కూడా ఆశిస్తున్నాను.

ఈ క్రింది విడియో క్లిక్/టచ్ చేసి చూడండి ...

చూశారుగా ...
తదుపరి
ఈ క్రింది లింక్ పై క్లిక్/టచ్ చేసి
ఆ eBooks పొందండి ...


మీ,
బివిడి ప్రసాదరావు.

***