______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

బాంధవ్యము బాధ్యత (ముచ్చటలు)

క్ష్మి పతి విష్ణు. విష్ణు జన్మ నక్షత్రము శ్రవణము.
లక్ష్మి తోబుట్టువు చంద్రుడు. చంద్రుడు దేదీప్యము పూర్ణిమ.
అట్టి శ్రవణము, పూర్ణిమ కూడిన మాసము శ్రావణము.
అట్టి శ్రావణము వేడుక, అటు అత్తింటి, ఇటు పుట్టింటి మిళితముకు ప్రతీక.
అట్టి ప్రతీకకు ఆది లక్ష్మి.
అంచేత లక్ష్మికి ప్రీతి శ్రావణము.
అందుకే శ్రావణము మంగళము, శుభకరము.
***
నా eBooks కై ఇక్కడ క్లిక్ / టచ్ చేయండి.

***