______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

DailyHunt లో నా కొత్త 5 eBooks (ముచ్చటలు)

స్నేహాంజలి.
నా రచనలును మీకు మరింత చేరువ చేయడానికి, 
ద్వారా, eBooks గా అందించే క్రమములో, 29-02-2016న నా 6వ, 7వ, 8వ, 9వ మరియు 10వ eBooks విడుదల అయ్యాయి.


పై పుస్తకములు కొరకు ఇక్కడ  క్లిక్/టచ్ చేయండి 
(కంప్యూటర్ లేక లాప్ టాప్ యూజర్స్ కొరకు)

ఈ DailyHunt eBookలు ప్రత్యేకతలు ...
  • వీటిని, మీ, మీ - నెట్ సదుపాయము ఉన్న మొబైల్ (సెల్) ఫోన్ లో నేరుగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చదువుకో వచ్చు
  • ఈ అవకాశము Android, Windows & iPhones లో అందుతోంది
  • అతి సామాన్యమైన సేవా వెలతో ఇవి అందించ బడుతున్నాయి
  • వీటి, ఆ వెల, మీ మొబైల్ రీఛార్జ్ అమౌంట్ నుండి కూడా చెల్లించ వచ్చు, అతి సులభముగా
పై సదుపాయములు పొందుటకు ముందుగా, మీ మొబైల్ ఫోన్ లో Dailyhunt అప్లికేషన్, మీ మొబైల్ అప్లికేషన్ స్టోర్ నుండి, డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి,  Dailyhunt లో మీ eMail ID తో Sign Up అవ్వాలి మరియు Sign In ఐ, పిమ్మట, Books సెక్షన్ లోకి వెళ్ళాలి,  అంతే. పిమ్మట మీకు కావలసిన Booksను డౌన్ లోడ్ చేసుకొని, MyBooks అనే ఆప్షన్ లో స్టోర్ ఐన వాటిని, తెరుచుకొని, కావలసినప్పుడు చదువుకోవచ్చు.

ఇట్టి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సదుపాయముకు కూడా మీ చేయూత, సదా కోరు కుంటున్నాను. 
***