భారతదేశం, హైదరాబాద్

స్నేహాంజలి ... నా 54 కబురులు ... నా 468 రచనలు (118 కథలు, 110 కురచ కథలు, 106 సూక్ష్మ కథలు, 25 బుడుత కథలు, 7 వెబ్ సీరీస్ స్టోరీస్, 47 హైకూలు, 34 అలలు, 21 వివిధ రచనలు) ... నా 22 ముచ్చటలు ... నా 50 తలపులు ... నా 85 eBooks మరియు నా ఇతర అంశములు కై క్రింది విషయ పట్టిక పై క్లిక్ / టచ్ చేయండి ...

నేటి టపా :: టపా సంఖ్య : 1047

నా తలపులు : నా తలపు 50

_________________________________________________________________


ఇవి నావే, ఐనా చాలా వరకు ఆలోచన పరమైన మరియు ఆచరణ పరమైన సంగతులు...
***
________________________________________________________________


నా రీతుల్లో, నా తీరుల్లో,  నా శైలిల్లో, మీ దరిన నేను పెడుతున్న నా వివిధ తెలుగు రాతలు ...
***
_________________________________________________________________


నన్ను ఆకట్టుకున్న మరియు  ఆలోచింపజేసిన, చాలా వరకు ఉపయుక్తమైన విషయాలు ...

నా తెలుగు బ్లాగును
ఏ వెబ్ ప్లాట్ఫాం (Google/Yahoo/like etc.) నైనా
బివిడిప్రసాదరావు/BVDPRASADARAO
ద్వారా చూడవచ్చు...
***
***
_________________________________________________________________


నా ధ్యాన సరళిలో మెదిలిన నాలోని సృజనలని  నా తలపులు గా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, చదవవచ్చు ...

నా తలపు 50

పూర్తిగా ఏడ్చేయని, అప్పుడే వేదన సశేషమవుతోంది.

***
***
_________________________________________________________________

రేపటి టపా*
***
* ఆదివారం విరామం
_________________________________________________________________

నా బ్లాగులో మీ పేరుతో ప్రచురణకై ఉపయుక్తమైన, సమ్మతమైన సందేశం లాంటి మీ కొద్దిపాటి తెలుగు రూపం కై ...

పేరు

ఇమెయిల్ *

సందేశం *

నా బ్లాగు మొబైల్ యాప్ కై క్రింద చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయండి

నా బ్లాగు మొబైల్ యాప్ కై క్రింద చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయండి

ధన్యవాదములు

నా బ్లాగు లోకి మీకు సదా స్వాగతం