నా రచన లగుపర్చు సైట్లు (వీటిపై క్లిక్/టచ్ చేయండి)

              
 

నా ఇ-బుక్కులకై క్రింద క్లిక్/టచ్ చేయండి

నా బ్లాగు నగుపర్చు సైట్లు (వీటిపై క్లిక్/టచ్ చేయండి)

    

నా సోషల్ మీడియా లింక్స్ (క్లిక్/టచ్ చేయండి)

   

నేటి నా బ్లాగు టపా :: టపా సంఖ్య : 1083

నా 119 కథలు
స్నేహాంజలి.

నా మొదటి కథ 
  పేద బ్రతుకులు  
31-1-1975 ప్రగతి వార పత్రికలో ప్రచురింపబడింది.
అది లగాయితు ...
ప్రేమ కథలు సరసం కథలు యవ్వనం కథలు 
చిలిపి కథలు తనువు కథలు పెళ్ళి కథలు 
భయం కథలు గోప్యం కథలు టక్కున కథలు 
ఇక్కట్టు కథలు నాయిక కథలు నాయక కథలు
ఉనికి కథలు ఒంటరి కథలు నవ్వు కథలు 
ప్రశ్న కథలు క్రైమ్ కథలు వివిధ కథలు గా
119 కథలు
13.10.2019 వరకు వ్రాశాను.
వాటికై
పై చిత్రం పై
క్లిక్ / టచ్ చేసి...
చదవండి ... చదివించండి ...

మీ
బివిడి.ప్రసాదరావు.
***

ధన్యవాదములు ... నా బ్లాగు లోకి మీకు సదా స్వాగతం