భారతదేశం, హైదరాబాద్

స్నేహాంజలి ... నా 54 కబురులు ... నా 468 రచనలు (118 కథలు, 110 కురచ కథలు, 106 సూక్ష్మ కథలు, 25 బుడుత కథలు, 7 వెబ్ సీరీస్ స్టోరీస్, 47 హైకూలు, 34 అలలు, 21 వివిధ రచనలు) ... నా 22 ముచ్చటలు ... నా 45 తలపులు ... నా 85 eBooks మరియు నా ఇతర అంశములు కై క్రింది విషయ పట్టిక పై క్లిక్ / టచ్ చేయండి ...

నేటి టపా :: టపా సంఖ్య : 1040

నా రచనలు : శారదాదేవి (వెబ్ సీరీస్ స్టోరీ)

_________________________________________________________________


ఇవి నావే, ఐనా చాలా వరకు ఆలోచన పరమైన మరియు ఆచరణ పరమైన సంగతులు...

సర్దుకుంటూ పోవడము
ఒక ఉపయుక్తమైన మానసిక స్థితి సర్దుకుంటూ పోవడము. దీని ముందు బలాదూరైన ఎట్టి ఇబ్బందైనా,  జటిలమైన ఎట్టి సమస్యైనా హుష్ కాకే. మరి ఇంతటి శక్తివంతమైన ఇది సామాన్యమైనదేమీ కానే కాదు. అలాగే ఇది ఎంతో కఠినంగా అనిపించినా, కనిపించినా, వినిపించినా ఇది మాత్రం బహు సున్నితమైన, సుతిమెత్తనైన ఒక ప్రతిచర్య. దీని జోలికి రాగలిగితే, తప్పనిసరైన ఒక పూలబాటే ఇది. మరి దీని సామర్ధ్యం అట్టిది. దీనికి అతి ప్రీతైనది చిరు నవ్వు లేదా మిత మాట లేదా అమిత నిగ్రహం లేదా చక్కని చూపు. వీటిలో ఏ ఒక్కటైనా లేదా కొన్నైనా లేదా అన్నైనా ఆసరాగా చేసుకుంటే లేదా తీసుకుంటే సర్దుకుంటూ పోవడము దరికి పోవడం లేదా సర్దుకుంటూ పోవడము దరిన ఉండడం ఎవరికైనా ఎట్టివారికైనా  తథ్యమే. దీని తుది ఫలితం బంధాల్ని బలపర్చడం లేదా / మరియు  బలహీనతల్ని తరిమి కొట్టడం.  ప్రస్తుతం ఎన్నో ఎన్నెన్నో అలవాటులని, అందులోనూ సరికొత్త అలవాటులని ఆహ్వానించే ప్రస్తుత కాల స్థితిమంతులం మనం. కాదా. మరి ఈ సర్దుకుంటూ పోవడము అనే అలవాటుని అలవాటుగా చేసుకుందామా లేదా చేపట్టదామా  ఒకే ఒక మారుగానైనా. చూద్దాం మరి దీని ప్రభావం చెప్పుతున్నంతటిదో కాదో. ఏమంటారు.
***

***
_________________________________________________________________


నా రీతుల్లో, నా తీరుల్లో,  నా శైలిల్లో, మీ దరిన నేను పెడుతున్న నా వివిధ తెలుగు రాతలు ...


ఈ నా రచనకై పై చిత్రం మీద క్లిక్/టచ్ చేయండి, ఓ మారు ...

***

***
_________________________________________________________________


నన్ను ఆకట్టుకున్న మరియు  ఆలోచింపజేసిన, చాలా వరకు ఉపయుక్తమైన విషయాలు ...

నా తెలుగు బ్లాగును
ఏ వెబ్ ప్లాట్ఫాం (Google/Yahoo/like etc.) నైనా
బివిడిప్రసాదరావు/BVDPRASADARAO
ద్వారా చూడవచ్చు...
***

***
_________________________________________________________________


నా ధ్యాన సరళిలో మెదిలిన నాలోని సృజనలని  నా తలపులు గా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, చదవవచ్చు ...

నా తలపు 45

సర్దుకుపోవడం అంటే సమర్థించినట్టు కాదు, అవకాశం ఇచ్చినట్టు.
***

***
_________________________________________________________________

రేపటి టపా*
***
* ఆదివారం విరామం
_________________________________________________________________

నా బ్లాగులో మీ పేరుతో ప్రచురణకై ఉపయుక్తమైన, సమ్మతమైన సందేశం లాంటి మీ కొద్దిపాటి తెలుగు రూపం కై ...

పేరు

ఇమెయిల్ *

సందేశం *

నా బ్లాగు మొబైల్ యాప్ కై క్రింద చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయండి

నా బ్లాగు మొబైల్ యాప్ కై క్రింద చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయండి

ధన్యవాదములు

నా బ్లాగు లోకి మీకు సదా స్వాగతం