భారతదేశం, హైదరాబాద్

స్నేహాంజలి ... నా 54 కబురులు ... నా 468 రచనలు (118 కథలు, 110 కురచ కథలు, 106 సూక్ష్మ కథలు, 25 బుడుత కథలు, 7 వెబ్ సీరీస్ స్టోరీస్, 47 హైకూలు, 34 అలలు, 21 వివిధ రచనలు) ... నా 22 ముచ్చటలు ... నా 37 తలపులు ... నా 85 eBooks మరియు నా ఇతర అంశములు కై క్రింది విషయ పట్టిక పై క్లిక్ / టచ్ చేయండి ...

నేటి టపా :: టపా సంఖ్య : 1016

నా కబురులు : వాడుక

_________________________________________________________________


ఇవి నావే, ఐనా చాలా వరకు ఆలోచన పరమైన మరియు ఆచరణ పరమైన సంగతులు...


వాడుక
  • భాషలో పదం మొనతీరిన పదునైన బాకు లాంటిది.  బాకు ఎదుట దానినే/వారినే కాదు మన దానిని/మనని ఛిద్రం చేసి తీరుతోంది. అందుకే పదం వాడుక ఆచితూచి నట్టు ఉండాలి.
  • తెలుసు కదా అని/తెలుసును అని అతి పదాల వాడుక సాగితే అది తప్పక అట్టి వినియోగదారు ఉనికిని భంగపర్చవచ్చు.
  • స్పందన వాడుక యోచన తర్వాత ఉంటాలి/రావాలి. అట్టిదే కలకాలం మెరుస్తోంది.
  • ప్రతిస్పందన వాడుక ఎఱగాలి. దాని లోతు గుర్తించాలి. అంతే కానీ స్పందన తోవనే పోతే అది వాదన/హేతువు కిందే ఉంటుంది. 
  • పస లేని వాదన/హేతువు వాడుక ఇరుకున/ఇరకాటంన తప్పనిసరై పెడుతోంది.
***


***
_________________________________________________________________


నా రీతుల్లో, నా తీరుల్లో,  నా శైలిల్లో, మీ దరిన నేను పెడుతున్న నా వివిధ తెలుగు రాతలు ...
***
నా రచనలు అన్నింటికై  ఇక్కడ క్లిక్/టచ్ చేయండి

***
_________________________________________________________________


నన్ను ఆకట్టుకున్న మరియు  ఆలోచింపజేసిన, చాలా వరకు ఉపయుక్తమైన విషయాలు ...

***
_________________________________________________________________


నా ధ్యాన సరళిలో మెదిలిన నాలోని సృజనలని  నా తలపులు గా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ... చదవవచ్చు ...


నా తలపు 37

ఏదీ నీదీ నాదీ కాదు, మనదీ.

***
_________________________________________________________________

రేపటి టపా*
***
* ఆదివారం విరామం
_________________________________________________________________

నా బ్లాగులో మీ పేరుతో ప్రచురణకై ఉపయుక్తమైన, సమ్మతమైన సందేశం లాంటి మీ కొద్దిపాటి తెలుగు రూపం కై ...

పేరు

ఇమెయిల్ *

సందేశం *

ధన్యవాదములు

నా బ్లాగు లోకి మీకు సదా స్వాగతం