భారతదేశం, హైదరాబాద్

స్నేహాంజలి ... నా 61 కబురులు ... నా 468 రచనలు (118 కథలు, 110 కురచ కథలు, 106 సూక్ష్మ కథలు, 25 బుడుత కథలు, 7 వెబ్ సీరీస్ స్టోరీస్, 47 హైకూలు, 34 అలలు, 21 వివిధ రచనలు) ... నా 22 ముచ్చటలు ... నా 52 తలపులు ... నా 85 eBooks మరియు నా ఇతర అంశములు కై క్రింది విషయ పట్టిక పై క్లిక్ / టచ్ చేయండి ...

నేటి టపా :: టపా సంఖ్య : 1051

నా కబురులు : అఖిలాశ

_________________________________________________________________


ఇవి నావే, ఐనా చాలా వరకు ఆలోచన పరమైన మరియు ఆచరణ పరమైన సంగతులు...


అఖిలాశ

          జాని తక్కెడశిల గారి కలం పేరు అఖిలాశ. వీరు ప్రతిలిపి.కాం తెలుగు విభాగ పరివేక్షకులు. వీరి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పతలిచాను. కారణం వీరి నుంచి రచయితలకు మంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. వీరు రచనలు చేస్తారు. వీరు రచనలు నిలుపుతారు. వీరు సాహిత్యంపై చూపే అభిరుచితీరురీతి అమోఘమైనవి. వీరి మూలంగా రచనా ఒరవడులు పసందుగా రూపు దిద్దుకుంటాయంటే అతిశయోక్తి కాదు. వెబ్ సైట్ వేదిక ఆసరాన వీరి సాహిత్య నడవడికి నా మనసార అభినందనఅభివందనము.   
***
________________________________________________________________


నా రీతుల్లో, నా తీరుల్లో,  నా శైలిల్లో, మీ దరిన నేను పెడుతున్న నా వివిధ తెలుగు రాతలు ...ఈ నా రచనకై పై చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయండి, ఓ మారు ...

***
***
_________________________________________________________________


నన్ను ఆకట్టుకున్న మరియు  ఆలోచింపజేసిన, చాలా వరకు ఉపయుక్తమైన విషయాలు ...

నా తెలుగు బ్లాగును
ఏ వెబ్ ప్లాట్ఫాం (Google/Yahoo/like etc.) నైనా
బివిడిప్రసాదరావు/BVDPRASADARAO
ద్వారా చూడవచ్చు...
***
***
_________________________________________________________________


నా ధ్యాన సరళిలో మెదిలిన నాలోని సృజనలని  నా తలపులు గా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, చదవవచ్చు ...


నా తలపు 52

దాచుకుంది దాపు అవుతుంది, దోచుకుంది మోపు అవుతుంది.

***
***
_________________________________________________________________

రేపటి టపా*
***
* ఆదివారం విరామం
_________________________________________________________________

నా బ్లాగులో మీ పేరుతో ప్రచురణకై ఉపయుక్తమైన, సమ్మతమైన సందేశం లాంటి మీ కొద్దిపాటి తెలుగు రూపం కై ...

పేరు

ఇమెయిల్ *

సందేశం *

నా బ్లాగు మొబైల్ యాప్ కై క్రింద చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయండి

నా బ్లాగు మొబైల్ యాప్ కై క్రింద చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయండి

ధన్యవాదములు

నా బ్లాగు లోకి మీకు సదా స్వాగతం