హైదరాబాద్, భారతదేశం

స్నేహాంజలి ... నా 42 కబురులు, 113 కథలు, 109 కురచ కథలు, 106 సూక్ష్మ కథలు, 25 బుడుత కథలు, 102 వివిధ రచనలు, 5 వెబ్ సీరీస్ స్టోరీస్, 15 ముచ్చటలు, 85 eBooks మరియు ఇతర అంశములు కై క్రింది విషయ పట్టిక పై క్లిక్ / టచ్ చేయండి ...

నేటి టపా :: టపా సంఖ్య : 892

నా కబురులు - నా రాతల ఊతంఇవి నావే, ఐనా చాలా వరకు ఆలోచన పరమైన మరియు ఆచరణ పరమైన సంగతులు...


నా రాతల ఊతంఈ మధ్య, ఒక తలంపు చొరవ మేరకు, నిర్వాహణలోని వ్యయ, ప్రయాసలు ఎరిగిన నేను, పైగా గతంలో ఆ రచనా మూల్యాల్ని పొందిన నేను,  కోరి కల్పించుకో కూడదనుకున్న నేను, నా రచనలు మూలంగా నాకు ముట్టవలసిన మూల్యాన్ని సద్వినియోగించు కోవాలని తలచి,  రచనలు స్వీకరిస్తూ, మూల్యాన్ని చెల్లించే ఆయా వెబ్ నిర్వాహకులను, అడిగే పని చేపట్టి, నా రచనల మూలంగా నాకు ముట్టవలసి ఉన్న మూల్యాల్ని మరీ కోరాను. దానికి కారణం ఒక మంచి కార్యక్రమం కొరకు నా రచనల మూల్యాన్ని హెచ్చించాలని. ఆ దారిన తొలుత, త్వరితంగా స్పందించిన వారు, కహానియా.కాం వారు. దాని నిర్వాహకులు జశ్వంత్ గారికి, అలాగే కహానియా.కాం ను నాకు పరిచయం చేసిన దొంత రామకృష్ణ  గారికి  ఈ సమయాన నా ధన్యవాదాలు. కహానియా.కాం నుండి నాకు అందిన, ఆ నా రచనల మూల్యం, ఈ మధ్య ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ నేతృత్వం లోని చలివేంద్రం ద్వారా, పది రోజుల పాటు, రోజుకు 116 చొప్పున, మొత్తం 1116 చల్లని, చక్కని, చిక్కని మజ్జిగ ప్యాకెట్లు,  ఇటీవల నన్ను వదిలి దివికి చేరిన నా భార్య పేరున, తన మది తీరున,  దాహార్తులకు పంపిణీకి వినియోగించాను. ఇట్టి ఆ నా రచనలకు చోటు ఇచ్చిన కహానియా.కాం, ఆ చోటున ఆగి, ఆ నా రచనలను కొన్న కహానియా.కాం  పాఠకులు ఊతం కూడా ఇది. మరోమారు వీరందరికీ నా మనసారా ధన్యవాదములు. నా రాతల వసూళ్లు ఇక మీదట కూడా ఒక మంచికి ఊతం అయ్యేలా నిలుస్తాను. ఇట్టి  తొణకని మది నిండుతనాన్ని వెనకేసుకుంటాను.
***

***వివిధ నా రీతుల్లో, తీరుల్లో,  శైలిల్లో, మీ దరిన నేను పెడు తున్నా నా తెలుగు రాతలు ...


నా వైపు ప్రేమ (నా సూక్ష్మ కథ)

"ఇప్పటికైనా మాట్లాడు. నా ప్రేమను ఎందుకు కాదంటున్నావ్" అడిగాను, ఈ  మారు కాస్తా అలజడిగానే.
"నేను చదువు కోవాలి" ఆమె చెప్పింది.
"మరోసారి ఆలోచించు" నేను.
"నాకు చదువు కావాలి" అని చెప్పి ఆమె వెళ్లిపోతోంది.
నేను వెనుతిరిగాను, ఆమె మీద కోపంతో కాదు, నా ప్రేమ మీద మమకారంతో.
***


నన్ను ఆకట్టుకున్న మరియు ఆలోచింపజేసిన, చాలా వరకు ఉపయుక్త మైన విషయాలు ...నా బ్లాగు విడియో

(క్రింది చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయండి)
***

***

రేపటి టపా
***

నా బ్లాగులో మీ పేరుతో ప్రచురణకై ఉపయుక్తమైన, సమ్మతమైన సందేశం లాంటి మీ కొద్దిపాటి తెలుగు రూపం కై ...

పేరు

ఇమెయిల్ *

సందేశం *

ధన్యవాదములు

నా బ్లాగు లోకి మీకు సదా స్వాగతం