భారతదేశం, హైదరాబాద్

స్నేహాంజలి ... నా 52 కబురులు ... నా 476 రచనలు (117 కథలు, 110 కురచ కథలు, 106 సూక్ష్మ కథలు, 25 బుడుత కథలు, 6 వెబ్ సీరీస్ స్టోరీస్, 47 హైకూలు, 34 అలలు, 10 తలపులు, 21 వివిధ రచనలు) ... నా 22 ముచ్చటలు ... నా 85 eBooks మరియు నా ఇతర అంశములు కై క్రింది విషయ పట్టిక పై క్లిక్ / టచ్ చేయండి ...

నేటి టపా :: టపా సంఖ్య : 957

నా తలపు 10ఇవి నావే, ఐనా చాలా వరకు ఆలోచన పరమైన మరియు ఆచరణ పరమైన సంగతులు...


***

***


నా రీతుల్లో, నా తీరుల్లో,  నా శైలిల్లో, మీ దరిన నేను పెడుతున్న నా వివిధ తెలుగు రాతలు ...


నా అరుణచంద్ర వెబ్ సీరీస్ స్టోరీ
ఎపిసోడ్ 2 కై 
ఈ క్రింది చిత్రం 
పై
క్లిక్/టచ్ చేయగలరు, ఓ మారు ...***
నా రచనలు అన్నింటికై  ఇక్కడ క్లిక్/టచ్ చేయండి

***


నన్ను ఆకట్టుకున్న మరియు  ఆలోచింపజేసిన, చాలా వరకు ఉపయుక్తమైన విషయాలు ...


నా తలపు 10

రాత్రి చీకటి కాదు, పగలు నీడ.


మరిన్ని నా తలపు లుకై ఇక్కడ క్లిక్/టచ్ చేయండి.

***

***
                     
రేపటి టపా*
***
* ఆదివారం విరామం

నా బ్లాగులో మీ పేరుతో ప్రచురణకై ఉపయుక్తమైన, సమ్మతమైన సందేశం లాంటి మీ కొద్దిపాటి తెలుగు రూపం కై ...

పేరు

ఇమెయిల్ *

సందేశం *

ధన్యవాదములు

నా బ్లాగు లోకి మీకు సదా స్వాగతం